Požadavky

Připojuji se tímto k Petici „Opravme nádraží v Havířově“ a vystupuji proti vědomé degradaci kulturních
hodnot ze strany vlastníka - Českých drah, a.s.

„My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme podpisem pod touto peticí svůj nesouhlas s vědomou
degradací odkazu kulturního dědictví a trvalým nezájmem pečovat o svěřený majetek. Myslíme si,
že budova železničního nádraží je architektonicky cenná a je jednou z opravdu zajímavých budov
v Havířově. Tato budova z 60. let postavená v bruselském stylu k městu patří a dotváří jeho
historickou identitu.

„Apelujeme tedy na České dráhy a na zastupitele města, aby začali jednat o smysluplném využití
takto cenné budovy. Chceme, aby nádraží bylo opraveno a sloužilo cestujícím!“Podpisový petiční arch

vyplněním formuláře níže můžete připojit svůj podpis k petici.

Petici sestavil: DŮL ARCHITEKTURY, z.s.

sídlo spolku: Přímá 1331/3, Havířov-Podlesí, 736 01
IČO: 22748440